Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.Nyhetsbrev nr 1  2016-02-25 

Innehåll:
Solvärme fungerar i Norrbotten!
Dags att göra något av våra energitillgångar
Efterlysning: Tips på gröna energiinvesteringar
Möjlighet till extra hjälp för företag som vill energieffektivisera
Sänkt gräns inom nationellt nätverksprojekt för företag
Energikontor Norr välkomnar tre nya medarbetare
Handbok för flernivåstyrning av energi- och klimatarbetet
Samarbetsavtal med Energikontoret i Mälardalen
EU-utbildning i offentliga upphandlingar

 
Solvärme fungerar i Norrbotten!

I projektet ”Simulering och mätning av utbytet från solvärmeanläggningar i Norrbotten” har Energikontor Norr mätt funktionen på fem solvärmeanläggningar av olika sort och spridda över länet. Samma anläggningar har sedan simulerats, och resultatet från både mätningar och simuleringar visar att solvärme fungerar utmärkt även i vårt län. Det är dock avgörande för resultatet att solanläggningen är rätt dimensionerad, består av rätt komponenter, är rätt inkopplad samt att den styrs rätt. 

Slutrapporten kommer inom kort finnas på hemsidan

Dags att göra något av våra energitillgångar

Norrbotten är ett ovanligt rikt län när det gäller lokala tillgångar av förnybar energi och restenergier. Studier visar exempelvis att Norrbotten och Västerbotten tillsammans har en outnyttjad potential på cirka 100 TWh per år. I projektet ”Green – Gröna investeringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling” är ambitionen att få till fler investeringar i Norrbottens outnyttjade energitillgångar. Och då handlar det främst om investeringar som involverar lokala och regionala aktörer. Allt för att etablera Norrbotten som en koldioxidsnål region med trygga, säkra och hållbara energi- och klimatlösningar.

I projektet kommer vi bland annat att samverka med Energivetenskap, Nationalekonomi samt Entreprenörskap och innovation vid LTU (Luleå tekniska universitet) liksom med Företagarna Norrbotten. 

Läs mer om projektet Green  

Efterlysning: Tips på gröna energiinvesteringar

Projektet Green (se ovan) ska bland annat samla in förslag på möjliga, energirelaterad tekniker och lösningar i Norrbotten som är intressanta för kommande investeringar. Inom projektet ska vi försöka utveckla de intressantaste förslagen så att de kommer närmare en realisering. Alla som har goda idéer som de vill vara med och utveckla i projektet inbjuds att fylla i en särskild webbenkät.

Webbenkät projekt Green

Möjlighet till extra hjälp för företag som vill energieffektivisera

På uppdrag av Energimyndigheten kommer Energikontor Norr att informera om och stötta företag att söka det statliga energikartläggningsstödet under två år framöver. Vi hjälper också till vid beställningar av energikartläggningar, liksom om företagen vill göra energikartläggningar själva istället. Energikontoret erbjuder bland annat seminarier med föreläsningar om energieffektivisering, det aktuella stödet och hur företag kan införa ett systematiskt energiarbete för ett hållbart företagande. Alla aktiviteter i denna satsning är kostnadsfria.

Redan inplanerade seminarier är; Jokkmokk 24 februari samt ett större seminarium i mitten i maj som även kommer att vara tillgängligt via webben på ett eller annat sätt.

Läs mer om den hjälp vi erbjuder

Sänkt gräns inom nationellt nätverksprojekt för företag

Energimyndigheten sänker gränsen för små och medelstora företag att vara med i det nationella nätverksprojektet för energieffektivisering. Gränsen för medverkan sänks från 2 GWh energianvändning (inklusive transporter) per år till 1 GWh. Det innebär att fler företag i Norrbotten och Västerbotten kan vara med i projektet. Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag som också arbetar med att sänka sin energianvändning så får företagen hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning eller att uppdatera en befintlig energikartläggning. De deltagande företagen får även hjälp med att genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får via nätverket tillgång till 150 timmar expertrådgivning från nätverkets energiexperter och kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

Läs mer om EE-net

Energikontor Norr välkomnar tre nya medarbetare

Vi hälsar våra nya medarbetare; Inger Edlund Pedersen, Andreas Johansson och Stina Sundqvist, välkomna till Energikontor Norr AB.
Inger 

Inger E Pedersen tillträder rollen som projektledare med uppgift att stärka energikontorets arbete med näringslivet. Inger kommer att ansvara för energikontorets regionala energi- och klimatbranschråd som är under uppbyggnad samt arbeta företagsnära i projekt som innefattar förnybar energi och energieffektivisering. Inger E Pedersen har flera års erfarenhet av att arbeta med regionala tillväxtfrågor i både Norrbotten och Västerbotten. Hon kommer närmast från rollen som VD för Norrbottens Handelskammare och har dessförinnan arbetat med internationellt investeringsfrämjande i Västerbotten. Inger är uppvuxen i Luleå och har en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan i Umeå.

 Andreas
Andreas Johansson tillträder en roll som energisakkunnig och kommer att jobba parallellt med övriga energisakkunniga på energikontoret. Andreas är nyutexaminerad civilingenjör från Luleå tekniska universitet och har studerat hållbar energiteknik med inriktning på bioenergi/energieffektivisering. Under studietiden har Andreas Johansson arbetat extra som maskinist på Luleå tekniska förvaltning och då sysslat med underhåll och energieffektiviseringsåtgärder. Andreas är uppvuxen i Luleå och bor numera i Boden.

 

Stina Sundqvists finns sedan i slutet av januari hos oss på Energikontor Norr på ett vikariat. Stina Sundqvist arbetar främst i projekten Energieffektviseringsnätverk och Regionala noder för energikartläggningsstöd. Tidigare har hon bland annat arbetat på Länsstyrelsen i Norrbotten och hos skogsbolag. Stina har en Masterexamen i Ekologi och efter högskole- och universitetsstudier runt om i landet tog Stina 2010 sin examen vid Högskolan i Skövde och återvände därefter till Luleå där hon är uppväxt

Läs mer om våra nya medarbetare

Handbok för flernivåstyrning av energi- och klimatarbetet

Som ett av resultaten i projektet Coopenergy har nu handboken för flernivåstyre färdigställts. Den ska vara en handledning för kommuner och regioner som vill jobba med att ta fram hållbara planer för energi och klimat samt ge tips och idéer på hur arbetet kan bedrivas för att engagera så många som möjligt. Detta för att få en plan som är brett förankrad och känns angelägen för många.


Handboken innehåller även goda exempel på hur regioner i andra delar av Europa har jobbat. Den är därmed också tänkt att fungera som inspirationskälla. Handboken kommer att tryckas, men kan redan nu laddas ner som pdf. 

Ladda ner handboken för flernivåstyre

Samarbetsavtal med Energikontoret i Mälardalen

I januari undertecknades ett samarbetsavtal mellan Energikontor Norr och Energikontoret i Mälardalen AB inom projektet Data4Action. Samarbetet, som kommer pågå under hela 2016, handlar om hur vi energikontor på bästa sätt stöttar kommuner i deras strategiska energi- och klimatarbete. Fokus kommer att ligga på energi- och klimatdata och olika verktyg och initiativ som stöttar detta arbete, till exempel Borgmästaravtalet

Läs mer om samarbetet med Energikontoret i Mälardalen

EU-utbildning i offentliga upphandlingar

Ulrika Lundberg och Marie Holmgren på Energikontor Norr åker via projektet GreenS till Bryssel i februari för att vara med på en tvådagarsutbildning i hur miljö- och energikrav kan ställas i offentliga upphandlingar. Det är ett första steg i utvecklingen av den rådgivningsfunktion som sedan ska inrättas på energikontoret och vara ett komplement till existerande stödfunktioner som till exempel Upphandlingsmyndigheten erbjuder i dag.

Läs mer om projektet GreenS


  

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Energikontor Norr

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.energikontornorr.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN ENERGIKONTOR NORR?