Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.Nyhetsbrev nr 4  2015-12-09 

Innehåll:
Årets energirådgivare finns i Storuman
Norrbottniska företag tror på hållbart företagande
Många intresserade av nytt fastighetsprojekt
Energieffektiviseringsnätverk för företag
Informationsträffar för företag om energikartläggningsstöd
Informationsträffar för konsulter om energikartläggningsstöd
Fortsatt erfarenhetsutbyte i CoopEnergy
Miljöanpassad upphandling i fokus i GreenS
Värdefullt erfarenhetsutbyte i Turin
De kommunala energi- och klimatrådgivarnas nya logga


Årets energirådgivare finns i Storuman

Årets energirådgivare finns i Västerbotten, närmare bestämt i Storuman. Erika Arklöf blev den 1 december i år utsedd av föreningen EnergiRådgivarna till Årets Energirådgivare 2015. Vi på Energikontor Norr, som nominerat henne är glada för Erikas skull och önskar henne lycka till i sitt arbete. Erika fick priset tillsammans med Staten fastighetsverk.

Läs mer om Erika

Norrbottniska företag tror på hållbart företagande

Det visar den uppföljning som gjorts inom projektet Klimatsmart=Affärssmart som avslutades 30 november i år. Energikontor Norr har fått in sammanlagt 48 svar på den uppföljningsenkät som skickades ut till samtliga 61 deltagande företag i projektets fördjupning (fas 2). En fråga handlade om huruvida energi- och klimatsmart företagande kommer att ge någon mätbar affärsnytta. Omkring 90 procent av de som svarade på den frågan anser att det är troligt eller mer än troligt att energi- och klimatsmart företagande kommer att ge mätbar affärsnytta för det egna företaget.

Läs hela slutrapporten. Se filmer från projektets workshop för företag.

Många intresserade av nytt fastighetsprojekt

Ett viktigt mål med förstudien LEK3, som Energikontor Norr, driver har varit att hitta intressenter och deltagare till ett efterföljande genomförandeprojekt. Under förstudiens sista del kan energikontoret summera arbetet och konstatera att det finns ett tydligt uttalat intresse från ett flertal fastighetsägare, energibolag och andra intressenter som t.ex. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna att gå vidare och prova projektets idéer i ett genomförandeprojekt.

Ett kommande genomförandeprojekt kommer, om det beviljas, att ta nya grepp inom energieffektivisering av fastigheter. Projektets huvudmål är att ta fram konkreta metoder, arbetssätt och aktiviteter som genom samverkan främjar energieffektivisering. Det är i första hand befintliga byggnader med komplexa intressestrukturer som är av intresse.

Läs mer LEK3

Energieffektiviseringsnätverk för företag

Betalar ditt företag för energi det inte behöver? Ta nästa steg i energiarbetet och skaffa verktygen för att få en effektivare verksamhet!

Energikontor Norr ingår i ett större nationellt samverkansprojekt i vilket aktivt deltagande i nätverk ska hjälpa företag att arbeta systematiskt och strukturerat med energieffektivisering. Energikontoret har sammanställt vilka företag som har en energianvändning på över 2 GWh (inkl. transporter) och kommer den närmaste tiden att informera och erbjuda dessa företag chansen att vara med i projektet.

Läs mer om projektet

Informationsträffar för företag om energikartläggningsstöd

I början av december anordnar Energikontor Norr två företagarträffar med fokus på energieffektivisering. Den första träffen sker den 8 december i Vännäs dit företag som redan har sökt det statliga energikartläggningsstödet är välkomna. Vid detta tillfälle får företagarna även chansen att träffa kommunala energi- och klimatrådgivare.

Det andra tillfället är en frukost som anordnas den 10 december i Luleå. Denna träff riktar sig till företag som ännu inte sökt energikartläggningsstödet och som vill veta mer om vad det innebär och vilka övriga stöd som finns att få. Båda träffarna är kostnadsfria för deltagarna.

Läs mer om företagsträffen i Vännäs den 8 december och frukostträffen den 10 december

Informationsträffar för konsulter om energikartläggningsstöd

Vid tre tillfällen i februari 2016 bjuder Energimyndigheten in till halvdagsseminarier för att informera konsulter och andra energiaktörer som praktiskt utför energikartläggningar om Energimyndighetens nya energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. Den första träffen äger rum i Umeå den 2 februari.

Det går att anmäla sig redan nu

Fortsatt erfarenhetsutbyte i CoopEnergy

Erfarenhetsutbytet inom projektet har fortsatt med besök till både Riga och Dalarna, som Energikontor Norr samarbetar med i projektet CoopEnergy. Utbytet handlar framförallt om genomförande av strategiskt energi- och klimatarbete i olika regioner och modeller för flernivåstyre.

Den 3 december var det slutkonferens för projektet i Paris, i samband med klimatkonferensen COOP21. På slutkonferensen presenterades projektresultaten. Ett antal regionala klimat- och energistrategier har utvecklats eller reviderats med hjälp av projektet och olika exempel på samverkansmodeller har tagits fram. I Norrbotten har vi t.ex. varit delaktiga i arbetet med revideringen av den regionala energi- och klimatstrategin.

Läs mer om CoopEnergy

Miljöanpassad upphandling i fokus i GreenS

Miljöanpassad upphandling är ett viktigt verktyg för offentliga myndigheter att kunna påverka utvecklingen och minska energianvändningen och koldioxidutsläppen. Inom projektet GreenS ska det bl.a. etableras en stöd- och rådgivningsfunktion för detta på Energikontor Norr. Två personer från energikontoret kommer under våren att genomgå en utbildning som ICLEI Europe ansvarar för. Dessa personer ska sedan i sin tur erbjuda utbildning i miljöanpassad upphandling för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor.

För mer information om projektet kontakta Ulrika Lundberg, eller läs vidare på Energikontor Norrs webbplats

Värdefullt erfarenhetsutbyte i Turin

Under tre dagar i slutet av november träffades alla partners inom EU-projektet Data4Action i Turin för erfarenhetsutbyte. Fokus var på utbyte och spridning av energi- och utsläppsdata och hur vi på bästa sätt kan använda dessa data för att kartlägga och följa upp kommunala och regionala energi- och klimatstrategier. Den sista dagen anordnade projektet ett publikt seminarium med titeln ”Promoting sustainable energy – data quality to support local action”. Över 200 personer deltog, framför allt kommunrepresentanter från italienska kommuner.

Läs mer om seminariet ”Promoting sustainable energy – data quality to support local action”

De kommunala energi- och klimatrådgivarnas nya logga


Under 2015 har det pågått ett arbete med att ta fram en gemensam logotyp för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten. Sista nätverksträffen för året äger rum den 7-8 december i Vännäs och då kommer bland annat det nya profilmaterialet att visas och nästa års aktiviteter att diskuteras. Dag två samkörs med projektet Regionala noder med temat hur företag kan få fart på energieffektiviseringsarbetet efter att de genomfört en energikartläggning.

Läs mer om nätverksträffarna

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Energikontor Norr

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.energikontornorr.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN ENERGIKONTOR NORR?