Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 2  2015-06-02

Innehåll:
Framtidsavtal klart i Storuman
Workshop för företagare 17 september: Hållbar utveckling och kommunikation som stärker affärerna!
Seminarium för kommuner 17 september: Tillsammans för förändring – Borgmästaravtalet en hjälp på vägen!
Ökad kunskap ger billigare byggkostnader för passivhus
Engagemang, delaktighet och spridning av budskap på internationell workshop
Fokus på verktyg och metoder för uppföljning av energi- och utsläppsdata
Råd om äldre och feldimensionerade system för värme och kyla
Kommunala energi- och klimatrådgivare på vift

Nenets Nyhetsbrev nr 2 2015
Källa: www.fotoakuten.se  

Framtidsavtal klart i Storuman

Projektet Futurize avslutades den sista februari i år, men den 1 april skrev Tina Kerro (ordförande i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden i Storuman) och Clara Sandberg (ordförande i elevrådet på Röbroskolan) på ett så kallat Framtidsavtal. Underskrivandet firades med tårta!

Nenet, Norrbottens energikontor, gratulerar elever, politiker och andra som varit delaktiga i Futurize-arbetet i Storuman till avtalet. Förhoppningsvis kommer ytterligare två skolor att skriva på Framtidsavtal innan sommaren, men det återkommer vi till under hösten.
Läs om Framtidsavtalet  

Workshop för företagare 17 september:
Hållbar utveckling och kommunikation som stärker affärerna!

Tillsammans med Bodens kommun bjuder projektet Klimatsmart=Affärssmart in till en kostnadsfri workshop om hållbar utveckling och kommunikation på Bodensia i Boden 17 september 2015. 

Vid seminariet presenteras projektet Klimatsmart=Affärssmart och de resultat som hittills framkommit. Michael Jalmby, Esam i Umeå, berättar om hållbara näringslivsstrategier och miljö som konkurrensmedel. Kjell Skogsberg, Nenet, ger sin syn på hållbar utveckling. Gunnel Vidén och Viktor Johansson, Plan Sju kommunikation, ger konkreta tips kring intern och extern kommunikation. 

Läs mer om projektet och workshopen i Boden 17 september 

Seminarium för kommuner 17 september:
Tillsammans för förändring – Borgmästaravtalet en hjälp på vägen!

Den 17 september anordnar Nenet i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län en förmiddag då vi kommer att informera om Borgmästaravtalet och visa på vilket sätt det kan underlätta kommunernas energi- och klimatarbete. Kommuner och regioner tar i allt större utsträckning täten i klimatarbetet. Borgmästaravtalet är ett verktyg för kommuner som bestämt sig för att ta klimatutmaningen på allvar och ställa om till ett mer hållbart samhälle genom att minska sina koldioxidutsläpp och bli mer energi- och resurseffektiva. Genom att ansluta sig till Borgmästaravtalet får kommuner hjälp och stöd i att planera och följa upp energi- och klimatarbetet. Norrbottens läns landsting har som första regionen i Sverige blivit regional samordnare för Borgmästaravtalet. Det praktiska arbetet med att tillhandahålla tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner som är villiga att ansluta sig till Borgmästaravtalet kommer Nenet att stå för. 

Läs mer om seminariet den 17 september och Borgmästaravtalet  

Ökad kunskap ger billigare byggkostnader för passivhus

Hedlunda förskola i Umeå byggdes först. När nya Vegaskolan i Vännäs byggdes senare, av samma byggföretag och med samma projektörer, kunde det göras mer effektivt. Genom att ta viktiga lärdomar från det första projektet beräknas byggkostnaderna kunna sänkas med 35 procent. Hedlunda förskola och nya Vegaskolan är båda passivhus enligt internationella passivhuskriterier. Den främsta orsaken till att byggkostnaderna var högre för Hedlunda förskola är att det fortfarande är mycket ovanligt att bygga passivhus i norra Sverige och att byggföretagen och deras hantverkare inte är vana vid denna byggteknik. De som räknar på byggkostnaderna tar därför höjd i sina anbud.  

Nya Vegaskolan i Vännäs visar att det är möjligt att bygga ekologiska, hållbara och internationellt certifierade passivhus till jämförelsevis låga kostnader. De viktigaste framgångsfaktorerna är att tidigt i projekten anta lämpliga program för kvalitetssäkring och uppföljning. Det är också viktigt att samarbetet och kommunikationen fungerar bra mellan beställare, projektörer och byggentreprenörer. 

Läs mer på Nenets projektsida om MountEE 

Engagemang, delaktighet och spridning av budskap på internationell workshop

Workshopen var en aktivitet i projektet COOPENERGY och hölls i Luleå den 12 mars i år. På workshopen deltog ett 40-tal personer. Föreläsarna var från olika europeiska länder och regioner. En rad framgångsrika exempel på hur samverkan och engagemang för hållbar utveckling kan uppnås presenterades. Från Tyskland beskrevs hur man där arbetat med en tävling för att få fram olika hållbara energiprojekt som engagerat invånare, organisationer och lokala myndigheter. Från Umeå berättades det om hur man lokalt arbetar med hållbara transporter och målet att bli klimathuvudstad. Och från franskt håll berättades det om hur man där arbetar med geografiska områden som vill gå längre än de nationella målen och bli energipositiva. Med tanke på de stora potentialer av förnybar energi som finns i vår egen region är det intressant även här.  

Läs mer om innehållet från workshopen och ta del av presentationerna!   

Fokus på verktyg och metoder för uppföljning av energi- och utsläppsdata

Den 19 till 21 maj i år genomförde projektet Data4action två olika workshops i samband med det tredje projektgruppsmötet i Plovdiv, Bulgarien. De tre dagarna ägnades åt verktyg och metoder för uppföljning av energi- och utsläppsdata med fokus på hållbara energiplaner (SEAPs, Sustainable Energy Action Plans) som tas fram av de kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet. Under den första workshopen presenterades olika metoder för insamling av data som behövs för att kunna följa upp hållbara energiplaner på kommunal nivå. Under den andra workshopen låg fokus på hur dessa data på olika sätt kan göras tillgängliga för kommuner. Till denna workshop var tjänstepersoner och politiker från kommuner i Bulgarien inbjudna.
Läs mer om verktyg och metoder för uppföljning av energi- och utsläppsdata  

Råd om äldre och feldimensionerade system för värme och kyla

Projektet ”Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar” som pågått i drygt ett år avslutas i början av juni 2015. Projektet har via de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten genomfört ett flertal besök hos företag, mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Besöken har främst handlat om rådgivning kring äldre och feldimensionerade system för värme och kyla. Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i befintliga byggnader och system utan att göra en total ombyggnad. Potentialen för energibesparing har undersökts i många studier och resultaten pekar åt samma håll: Det är både möjligt och ekonomiskt lönsamt att åstadkomma över 20 procents energieffektivisering i befintlig bebyggelse.  

Läs mer om vad som gjort inom projektet

Kommunala energi- och klimatrådgivare på vift

Mellan den 4 och den 8 maj i år åkte 13 representanter från både Norrbotten och Västerbotten ner till Hamburg. Gruppen bestod främst av kommunala energi- och klimatrådgivare. Resan resulterade i 16 000 steg i snitt per dag och en mängd inspirerande och intressanta möten samt studiebesök. Bland annat besöktes HafenCity, Energyhill och Energibunkern.hus.  

Läs mer om resan här  

Njut av livet i det lilla så får du stora upplevelser!

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?