Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 1  2015-02-23

Innehåll:
Bra läge för gröna investeringar!
TV-inslag om Futurize i Storuman
Hållbara transporter i norra Norrland
Workshop om nya metoder och grepp för lokal, hållbar energiplanering 11 mars i Luleå
Workshop om ökat engagemang för hållbar utveckling 12 mars i Luleå
Svensk avslutning av MountEE 19 mars i Umeå
Servicepaket för hållbart byggande
Energi- och klimatrådgivare besökte Teknikens husBra läge för gröna investeringar!

Strax innan jul avslutades det dryga halvåret långa igångsättningsprojektet Energiomställning och lokal ekonomisk utveckling som utvecklats och genomförts i nära samarbete mellan Nenet och Luleå tekniska universitet. Utgångspunkten har varit att det finns en orealiserad, intressant potential för gröna investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Det handlar sammantaget om en potential som gott och väl motsvarar den samlade energigenereringen vid landets kärnkraftverk.
 

Denna potential kan t.ex. användas för att ersätta fossilbaserad energi inom EU, försörja energiintensiv industri i regionen med förnybar energi eller som en möjlighet till hållbar näringslivs- och samhällsutveckling i landets två nordligaste län.
 

Projektet har bl.a. resulterat i delrapporter om:
• Metoder och modeller för investeringar i förnybar energi
• Energiomställning och genus
• Exempel på intressanta investeringsobjekt.

Läs mer om projektet och delrapporterna  

TV-inslag om Futurize i Storuman

Projektet Futurize närmar sig slutet. På fyra skolor i regionen jobbas det för fullt med att få till s.k. Framtidsavtal med respektive kommuns politiker. Utkasten till Framtidsavtal har teman som att minska matsvinnet i skolmatsalarna, att energieffektivisera genom att släcka lampor och datorer efter sig, att fler går, cyklar eller åker kollektivt till skolan och träningen, säkrare skolvägar och mer och bättre sopsortering. Vår förhoppning är att en del av besparingarna ska gå tillbaka till eleverna. 

Västerbottensnytt (Sveriges television) besökte Röbroskolan i Storuman för att se hur arbetet gick 

Hållbara transporter i norra Norrland

Projektet ”Energisnål samhällsplanering i norra Norrland” har syftat till att öka samverkan kring, samt förbättra förutsättningarna för, ett hållbart transportsystem längs hela Norrlandskusten. Projektets målgrupp har varit beslutsfattare och kommunala tjänstemän i de sex medverkande kommunerna; Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Piteå och Skellefteå.
 

Det övergripande projektmålet var att ta fram ett förslag på hur en gemensam mobilitetsfunktion för de medverkande kommunerna skulle kunna utformas. I projektets workshops, som berört klimat- och energifrågan, trafikstrategier, regionala och lokala energi- och klimatstrategier, energisnål stadsplanering, parkeringsstrategier m.m., har föreläsare från Gröna bilister, Be Green, Helsingborgs kommun, Umeå kommun, Regionala kollektivtrafikmyndigheten m.fl. medverkat. 

Läs mer om projektet Hållbara transporter i norra Norrland  

Workshop om nya metoder och grepp för lokal, hållbar energiplanering 11 mars i Luleå

Nenet bjuder via projektet Data4action in till en eftermiddag under vilken vi kommer att fokusera på nya idéer och metoder sprungna ur arbetet med EUs Borgmästaravtal och åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs; Sustainable Energy Action Plans). Under eftermiddagen kommer deltagarna att:
• Dela med sig av, och diskutera kring, erfarenheter, utmaningar och framgångar i den egna kommunen.
• Ta del av utvecklingsplanerna för det regionala energi- och klimatverktyget Energiluppen. 

Läs mer om workshopen i Luleå den 11 mars 

Workshop om ökat engagemang för hållbar utveckling 12 mars i Luleå

Nenet bjuder in till en workshop under temat ”Engagera flera genom bättre kommunikation”. Den hålls den 12 mars i Luleå. Det är ett heldagsseminarium under vilket vi kommer att lära oss hur vi kan nå ut med våra budskap och hur vi lyckas bättre med att engagera fler människor och aktörer i arbetet för hållbara regioner och kommuner i partnerskap. Workshopen är en del av projektet COOPENERGY och kommer att hållas på engelska eftersom projektets internationella projektpartners kommer att delta. 

Läs mer om workshopen ”Engagera flera genom bättre kommunikation”   

Svensk avslutning av MountEE 19 mars i Umeå

Torsdag den 19 mars genomförs en svensk avslutning av MountEE-projektet. Arrangemanget riktar sig i första hand till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare som är intresserade av hållbart byggande och som vill få värdefull information om passivhusteknik och se lyckade projekt i verkligheten. Förutom intressanta föredrag kommer vi även att göra ett studiebesök på Vegaskolan i Vännäs som ska bli ett internationellt certifierat passivhus och en hållbarhetscertifierad Miljöbyggnad Guld. 

Läs mer om avslutningen av MountEE  

Servicepaket för hållbart byggande

Den österrikiska delstaten Vorarlberg är en av de mest framstående regionerna i Europa inom hållbart byggande, energieffektivitet och miljömedvetenhet. Energi Institut Vorarlberg tillhandahåller i samarbete med regionala företag ett servicepaket för hållbart byggande. Just nu pågår planeringen för att genomföra pilotprojekt för implementering av ett likadant servicepaket i några regioner i Sverige. 

Läs mer om Servicepaket för hållbart byggande

Energi- och klimatrådgivare besökte Teknikens hus

Den 10-11 februari samlades de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten till årets första nätverksträff. Träffen innehöll bland annat en workshop om kommunikation och ett studiebesök på Teknikens hus. 

Läs mer om kommunal energi- och klimatrådgivning 

 

 

 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?