Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 4  2014-12-03

Innehåll:
Nenet hälsar Katarina Delsing välkommen som ny VD
Nenet har fått ett nytt uppdrag
Testpiloterna minskade energianvändningen med 1 240 000 kWh per år!
Intensivkurs i lågenergihusteknik
Seminarium om träbyggnad, passivhus och upphandling
Frukostmöte inom Klimatsmart=Affärssmart
Ryska pedagoger lär sig av projektet Futurize
Anmäl dig till inspirationsdagar om klimat och hållbar utveckling i Jokkmokk 2-4 februari
Samverkan: Gärna - men hur?
Nätverksträff i RobertsforsNenet hälsar Katarina Delsing välkommen som ny VD

Katarina efterträder i februari 2015 Fred Nordström som varit Nenets VD sedan 1998. Fred går i pension våren 2015.

 

Mer information om Katarina 

 


Nenet har fått ett nytt uppdrag

Nenet har fått i uppdrag att utreda bildandet av ett regionalt energi- och klimatbranschråd på uppdrag av ägarna (kommunerna och landstinget i Norrbotten). Ett sådant branschråd ses som ett bra komplement till befintliga strukturer och förväntas kunna utgöra en viktig kompetensresurs för rådgivning, omvärldsbevakning, kompetensutveckling, projektutveckling, planering, samordning m.m.
 

Läs mer om utredningen av ett regionalt energi- och klimatbranschråd

 


Testpiloterna minskade energianvändningen med 1 240 000 kWh per år!

Projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering har nu avslutats. Det har gett många goda exempel i praktisk energieffektivisering och kan stoltsera med att ha minskat energianvändningen hos deltagarna med 1 240 000 kWh per år. 

 

En publik slutrapport i form av en liten bok har tryckts upp. Och den första december lanseras ett julspel där alla som vill kan lära sig mer om praktisk energieffektivisering samtidigt som det finns chans vinna ett pris.
 

För mer information om Testpiloterna 

 


Intensivkurs i lågenergihusteknik

IUC Kompetens Norr arrangerar i samarbete med Nenets EU-projekt MountEE en intensivkurs med några av Sveriges främsta experter inom lågenergihusteknik. Utbildningen, som hålls i Luleå 13-15 januari 2015, vänder sig till två målgrupper. Dels till snickare, elektriker, VVS-installatörer, betongarbetare, arbetsledare m.fl. Men även till projektörer och konstruktörer som redan i ritningsstadiet lägger grunden för ett energisnålt utförande.
 

Mer information om intensivkurs i lågenergihusteknik 

 


Seminarium om träbyggnad, passivhus och upphandling

Den 3 och 4 december hålls ett 2-dagars fördjupningsseminarium under temat hållbart och energieffektivt byggande i Skellefteå. Skellefteå kommun berättar om hur den blev Trästad 2012 och om träbyggnadsstrategin som Skellefteå kommun nyligen antagit. Seminariets huvudpunkt är utbyte av erfarenheter kring energieffektivt och hållbart byggande i syfte att åstadkomma ett byggande med lokalt producerade produkter.
 

Mer information om seminarium om träbyggnad, passivhus och upphandling

 


Frukostmöte inom Klimatsmart=Affärssmart

Den 25 november genomförde projektet ett frukostmöte i Luleå där deltagarna bl.a. fick lyssna till Galärens VD Gunnar Tåhlin när han berättade om Galärens arbete och vinster med hållbart företagande. Dessutom berättade Sofia Lampa, Plan sju, om vikten av att kommunicera företagets hållbarhetsarbete internt och externt.
 

Läs mer om projektet Klimatsmart=Affärssmart 

 


Ryska pedagoger lär sig av projektet Futurize

I slutet av oktober kom en rysk delegation från Komi, i trakterna kring Uralbergen, för att hämta kunskap från goda exempel inom miljöpedagogik. Att de ryska pedagogerna besökte Norrbotten och speciellt Jokkmokk beror på projektet Futurize - energi för framtiden, genom vilket elever från Östra skolan och lokala politiker har ingått ett så kallat framtidsavtal. Framtidsavtalet säkerställer bl.a. att skolans elever kan vara delaktiga i kommunens arbete för en hållbar framtid.
 

Mer information om projektet Futurize 

 


Anmäl dig till inspirationsdagar om klimat och hållbar utveckling i Jokkmokk 2-4 februari

Jokkmokks kommun är en av pilotkommunerna i projektet COOPENERGY, vilket samverkar med Jokkmokk Winter Conference 2015. Jokkmokk Winter Conference arrangeras 2-4 februari och är en internationell arena där unga forskare, beslutsfattare, opinionsbildare och entreprenörer möts kring frågor om klimat och hållbar utveckling. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt.
 

Läs mer om inspirationsdagarna

 


Samverkan: Gärna - men hur?

Inom projektet COOPENERGY har det tagits fram en handledning om samverkan inom hållbar energi. Den kan användas som hjälp och stöd när du ska bestämma dig för var och hur du ska börja och vilka steg du ska ta under resan fram till en färdig handlingsplan för hållbar energi.
 

Läs mer om samverkan

 


Nätverksträff i Robertsfors

Den 3-4 december samlas de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten i Robertsfors för årets sista nätverksträff. Denna träff kommer bland annat att innehålla en utbildning i kyla och värme.
 

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?