Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 3  2014-09-30

Innehåll:
Din guide till en hållbar fastighetsanvändning
Inspirationsdag inom energieffektivt byggande, förvaltande och renovering
Åtta norrbottenskommuner satsar på Klimatsmart=Affärssmart
Europeiska exempel på samverkan inom hållbar energi!
Pendla grönare och tävla!
Futurize presenterat i Bryssel
Studiebesök på Hedlunda förskola i Umeå
Utbildningsdag för landstingets driftspersonal i Umeå och Skellefteå
Gemensam projekt-kick off och projektavslutning i Piteå 23 september
Informationsmöte om EU- programmet Horisont 2020

Gör gott börja med nåt

Din guide till en hållbar fastighetsanvändning

Inom projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering har Nenet i samverkan med aktörer inom fastighets- och energibranschen tagit fram en guide för hållbar fastighetsanvändning. Den riktar sig till dig som är fastighetsägare, förvaltar eller ansvarar för drift och underhåll för en eller flera fastigheter eller är hyresgäst i eller brukare av en fastighet. Syftet med guiden är att hjälpa dig att uppnå en hållbar fastighetsanvändning som är bra för både ekonomin, komforten och miljön. Guiden är klar att använda, men kan säkert förbättras. Därför hoppas vi att du ska använda den, men också att du ska vilja vara med och vidareutveckla den tillsammans med oss på Nenet. Så välkommen att använda vår nya guide.

Du hittar guiden här 

Inspirationsdag inom energieffektivt byggande, förvaltande och renovering

Är du beställare, projektledare, ledare, förvaltare och intresserad av energieffektivitet i byggnader och fastigheter? Välkommen att bli inspirerad och uppdaterad i det senaste inom området. Tisdag 21 oktober bjuder på föreläsare med såväl lokal kännedom som nationell kunskap vilka vill ge dig en knuff i rätt riktning. Vi ses på Clarion Sense i Luleå. Välkommen!

Mer info om program, anmälan m.m. hittas här

Åtta norrbottenskommuner satsar på Klimatsmart=Affärssmart

Projektet Klimatsmart=Affärssmart startade i slutet av 2013 och pågår till och med sommaren 2015. Våren 2014 har framför allt ägnats åt inledande kontakter med minst 120 företag. Det sker i de åtta medverkande kommunerna Luleå, Boden, Jokkmokk, Gällivare, Arjeplog, Överkalix, Kiruna och Piteå. I september 2014 påbörjas dessutom arbetet med projektets andra fas, som innebär fördjupat arbete i minst 60 företag. I denna fas kommer projektets expertis att ta fram företagsspecifika lösningar för hur respektive företag kan sänka sina energikostnader samtidigt som de agerar och kommunicerar klimat- och affärssmart.

Läs mer om projektet 

Europeiska exempel på samverkan inom hållbar energi!

Inom projektet COOPENERGY har det genomförts en europeisk enkät för att hitta de bästa exemplen på framgångsrika samarbeten mellan kommuner och regioner inom hållbar energi. Nu är resultatet klart. Av över 150 exempel som projektet fick in valde man ut 60 stycken som tydligt visar vinsterna med samarbetet. Hoppas de ger dig inspiration i ditt eget arbete!
Läs mer om enkätresultatet och projektet på Nenets webb.


Där kan du även hitta en länk till COOPENERGY:s samarbetsplattform för kostnadsfri information och kontakt med andra europeiska aktörer. Via den länken kan du även hitta COOPENERGY:s handledning för hur du ska göra för att lyckas med samarbetsprojekt inom energiplanering och utveckling av regionala och lokala energiplaner. 

Pendla grönare och tävla!

Mellan den 1 september och den 22 oktober pågår tävlingen Pendla Smartare – Commute Greener! Det är en Facebook-applikation som motiverar och engagerar individer, företag, organisationer, kommuner och regioner till ett mer hållbart vardagsresande. Appen fokuserar på att få bilpendlare att byta bort bilen mot ett mer miljövänligt alternativ som att åka kollektivt, samåka, cykla eller gå. Du samlar poäng samt får medaljer och personliga tips med fokus på positiva förbättringar. Utmana din kompis eller kollega och gör en insats för miljön och din egen hälsa!


Appen erbjuder ett lätt sätt att komma igång och du har möjlighet vinna fina priser, bland annat ett cykelresepaket, en vikcykel, en airbag-cykelhjälm och cykellysen.

Läs mer om appen och tävlingen

Futurize presenterat i Bryssel

Som en del i EU:s energivecka arrangerade Nenet tillsammans med North Sweden seminariet ”Energilösningar på lokal nivå”. I seminariet deltog bland andra företrädare för EU-kommissionen samt projektföreträdare från norra Sverige. Förutom goda exempel från norra Sverige redovisades även goda exempel från Flandern. Seminariet avslutades med att fyra ungdomar från Haparanda och Jokkmokk presenterade Nenets projekt Futurize.

Läs mer om seminariet 

Studiebesök på Hedlunda förskola i Umeå

I samband med Testpilotprojektets senaste styrgruppsmöte genomfördes ett studiebesök på Hedlunda förskola i centrala Umeå. Förskolan blir Norrlands första offentliga passivhus. Förutom låg energianvändning har stor vikt lagts på att skapa en giftfri miljö och en miljö anpassad för de barn och pedagoger som ska vistas där. Vid studiebesök deltog förutom Testpilotprojektets styrgrupp även deltagare från projektets utvecklingsråd och projektgrupp liksom representanter för ansvariga byggföretag. Hedlunda förskola är också en pilotbyggnad i Nenets projekt MountEE.
Läs mer om studiebesöket på Hedlunda förskola 

Utbildningsdag för landstingets driftspersonal i Umeå och Skellefteå

Med inspiration från den lyckade Testpiloten Lycksele energioptimering anordnade Testpilotprojektet en halvdagsaktivitet med Västerbottens läns landstings driftspersonal från Umeå och Skellefteå. De trettio deltagarna blev informerad om projektets arbete och resultat samt fick lyssna på föreläsningar om energieffektivisering och vad man själv kan göra för att minska på onödig energianvändning.

Läs mer om projektet Leo

Gemensam projekt-kick off och projektavslutning i Piteå 23 september

Bakom samarrangemanget stod projekten Data4Action, som hade kick off-workshop, och SEAP-PLUS, som hade avslutningskonferens under temat ”Från energiplan till resultat: Hur Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen”. Och allt skedde i Piteå den 23 september. Seminariets huvudmål var att diskutera och hitta konkreta samverkansvinster mellan kommuner, energibolag och regionala myndigheter i arbetet med att ta fram framgångsrika, lokala energiplaner. Under konferensen presenterade Norrbottens läns landsting sig i sin nya roll som nybliven samordnare för Borgmästaravtalet.

Läs mer om seminariet i Piteå 

Informationsmöte om EU- programmet Horisont 2020

I samverkan med Vinnova arrangerade Nenet ett halvdagsseminarium den 18 september för att informera om möjligheterna till projektfinansiering från EU- programmet Horisont 2020 som bland annat kan finansiera energi- och klimatprojekt. Mötet hölls i Luleå. Syftet med informationsmötet var att intressera fler aktörer och organisationer att söka finansiering till nya projekt då Horisont 2020 ger möjligheter för såväl företag, forskningsinstitutioner, kommuner, myndigheter som andra organisationer att ansöka om projektmedel.
Läs mer om att ansöka om projektmedel

 

 

 

 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?