Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 2  2014-05-16

Innehåll:
1. Landstinget blir Sveriges första regionala samordnare för Borgmästaravtalet
2. Många och långa resor blir det
3. Data4Action startat med kick off-möte i Lyon
4. Minibroschyrer om praktisk energieffektivisering
5. Futurize – fler hållbara skolelever i Norrbotten
6. Studiebesök i Vorarlberg - modellregion för hållbart byggande
7. Nya Vegaskolan i Vännäs blir MountEE-projektets 5:e pilotprojekt
8. Majmånad = Solenergidagar!
9. Tips! Framtidveckan i Norrbotten 17-25 maj
10. Nätverksträff i Vilhelmina 9-10 juni

Humla
Källa: www.fotoakuten.se  

1. Landstinget blir Sveriges första regionala samordnare för Borgmästaravtalet

Norrbottens läns landsting har beslutat att bli regional samordnare för Borgmästaravtalet och blir därmed den första regionala samordnaren i hela Sverige. Arbetet som samordnare kommer att bedrivas i samarbete med Nenet (Norrbottens energikontor). Hälften av alla kommuner i Norrbottens län är redan involverade i arbete med Borgmästaravtalet och håller på att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi, så kallade SEAP:s (Sustainable Energy Action Plan).

Läs mer om Borgmästaravtalet

2. Många och långa resor blir det

Den genomsnittliga resan för en match vintertid för ett ungdomslag i Norrbotten är 248 kilometer tur och retur, om man räknar bort alla korta resor under 35 km. Det visar en undersökning som gjorts inom projekten Hållbar förening i Norrbotten och Uthållig idrott. Det innebär att ungdomslagen i Norrbotten sammantaget åker 10 varv runt ekvatorn under ett år. För att minska föreningarnas resande och klimatpåverkan, och samtidigt hjälpa dem att spara pengar har vi inom projektet undersökt möjligheterna till reseplanering.

Läs mer om projektet Uthållig idrott

3. Data4Action startat med kick off-möte i Lyon

Nenet är partner i ett nytt uppdrag inom EU:s program IEE (Intelligent Energy Europé) med fokus på verktyg för inventering av regional och lokal energianvändning och växthusgasutsläpp. Projektet omfattar tretton partners från elva europeiska länder och pågår i tre år. Projektledare är regionen Rhone-Alpes energikontor RAEE. Inom projektet kommer Nenet bland annat att vidareutveckla och förbättra tidigare framtagna modeller och verktyg och utbyta kunskaper med andra europeiska regioner.

Läs mer om Data4Action 

4. Minibroschyrer om praktisk energieffektivisering

Projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering tar under maj månad fram fyra minibroschyrer med goda exempel från deltagarna. Håll utkik efter broschyrerna som kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på vår hemsida. Det treåriga Testpilotprojektet befinner sig nu i slutskedet. Slutdatum är sista oktober i år. I en hel del av testpiloterna är aktiviteterna nu avslutade. Surfa gärna in på www.nenet.se och se vad som har hänt i projektet hittills. Bevaka gärna även det som händer fortsättningsvis fram till slutet. Just nu kan du bland annat läsa om projektets slutseminarium i Skellefteå 10 april i år. Bland de dryga 40-talet deltagare fanns representanter från projektledningen, fastighetsägare, konsulter, energibolag och övriga vilka på ett eller annat sätt varit inblandade.

Presentationerna från Testpiloters slutseminarium

5. Futurize – fler hållbara skolelever i Norrbotten

I projektet Futurize lär vi först skoleleverna mer om hållbarhet, förnybar energi och miljöfrågor. Sedan får de välja vilka frågor som är viktiga för dem själva och föreslå hur de ska minska sin negativa miljöpåverkan. De får även föreslå hur en del av besparingarna från olika åtgärder, för att till exempel minska energianvändningen, ska gå tillbaka till dem själva. Besparingarna kan exempelvis gå till ett elevfik eller en studieresa.

Skoleleverna förhandlar om de framtagna förslagen med politiken i den egna kommunen. Målet är att komma fram till ett så kallat Framtidsavtal. Avtalet bör också rymma ett antal åtgärder som politikerna ska genomföra. De skolor som just nu jobbar med nya Futurizeprojektet är Svansteins skola i Övertorneå, samt Bergskolan och Björkskataskolan i Luleå.

Läs mer om Futurize

6. Studiebesök i Vorarlberg - modellregion för hållbart byggande

Mellan 7 och 10 april besökte 24 politiker, tjänstemän och experter med intresse för byggnader och byggande Österrikes västligaste län Vorarlberg, som är modellregion för hållbart och energieffektivt byggande i Europa. I dag byggs en stor del av regionens alla nya byggnader i passivhusstandard. Besöket omfattade sju olika studieobjekt, sex stycken i Vorarlberg plus en renoverad skola i Vaduz, Liechtenstein.

En viktig lärdom från studieresan är att det behövs en tydlig politisk styrning för att lyckas med en omställning av byggandet. Redan för cirka tio år sedan började man i Vorarlberg bygga upp processtöd för hållbart byggande riktat till kommuner.

Läs mer om studiebesöket i Vorarlberg

7. Nya Vegaskolan i Vännäs blir MountEE-projektets 5:e pilotprojekt

Nya Vegaskolan i Vännäs är en skola för årskurs 1-6, samt fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek. Skolan ska bli cirka 4 500 kvadratmeter stor och ge plats för 600 elever och 35 lärare. Det blir det hittills nordligaste passivhuset som är certifierat enligt de internationella passivhuskriterierna (PHI). Värmebehovet är 87 procent lägre än dagens byggnorm och det totala energibehovet är 80 procent lägre än byggnormen tillåter. Stor vikt har lagts vid skapandet av en giftfri miljö och användandet av ekologiska samt återvinningsbara material.

Läs mer om Nya Vegaskolan och MountEE 

8. Majmånad = Solenergidagar!!

Solenergidagarna är en årligen återkommande kampanj under maj månad. Den ska öka allmänhetens medvetenhet om energismarta lösningar kopplade till solenergi. Det gäller både solvärme och solel. Runt om i Norrbotten och Västerbotten anordnas en rad olika aktiviteter, bland annat studiebesök för att titta på befintliga solenergianläggningar, föreläsningar om solvärme och solel samt ”sol-fika”.

Läs mer om Solenergidagarna 2014

9. Tips! Framtidveckan i Norrbotten 17-25 maj

Nästan 500 spännande aktiviteter kommer att genomföras i länet under denna period. Allt för att lägga grunden för en hållbar framtid i Norrbotten.

Läs mer om Framtidsveckan och andra spänande arrangemang i Nenets kalender

10. Nätverksträff i Vilhelmina 9-10 juni

IDen 9-10 juni ska de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten träffas i Vilhelmina för årets andra nätverksträff. Programmet bjuder på en workshop om visualisering av energianvändning som en doktorand på Luleå tekniska universitet jobbar med. Dessutom ingår studiebesök hos företaget Suncore samt information från både energikontoret och NTF.

Läs mer om tidigare nätverksträffar 

 

 Lev hållbart och njut av livet! 

 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?