Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 1  2014-02-25

Innehåll:
1. Mätningar av solvärme i Norrbotten
2. Klimatsmart=Affärssmart
3. Nya skolor från Övertorneå och Luleå med i Futurize
4. Populärt belysningsseminarium i repris
5. Regional energi- och klimatutbildning med meteorolog Pär Holmgren
6. Studiebesök om hållbart byggande i Vorarlberg i april
7. Fokus på möjligheter att främja lågenergibyggande
8. Solenergidagarna 2014
9. Kurs i att bygga luftsolfångare
10. Glo och sno för hållbar samhällsplanering
11. Inspirationsdag om samverkan inom hållbar samhällsplanering
12. Nätverksträff i Kiruna för kommunala energi- och klimatrådgivare
13. Deltagare från 28 länder möttes i Jokkmokk

Isspricka
Källa: www.fotoakuten.se  

1. Mätningar av solvärme i Norrbotten

Nu ska mätningar av hur mycket solvärme man faktiskt får ut från solvärmeanläggningar i Norrbotten ske. Under fyra år (varav två år ingår i projektet) ska Nenet mäta hur mycket värme som produceras i fem olika solvärmeanläggningar spridda i länet, samt även jämföra resultaten från dessa mätningar med simuleringar utförda av forskare på Solenergicentrum på Högskolan Dalarna. I projektet ska dessutom solenergiaktörer i länet kontaktas i syfte att undersöka hinder och möjligheter för ökat användande av solenergi i Norrbotten.
Läs mer om mätningar av solvärme

2. Klimatsmart=Affärssmart

Det är namnet på ett nystartat projekt med målet att nå minst 120 företag i Norrbotten för att sedan arbeta vidare med fördjupade studier och insatser i minst 60 företag. Allt med fokus på att stärka de deltagande företagens affärsutveckling genom att förbättra deras kommunikation av och arbete med energi- och klimatfrågor. Projektet drivs av Nenet i samverkan med IUC Norrbotten, Centek och Almi företagspartner Nord.
Läs mer om Klimatsmart=Affärssmart

3. Nya skolor från Övertorneå och Luleå med i Futurize

Unga människor kan och vill bidra till en mer hållbar framtid. Futurize-modellen gör unga delaktiga i den egna kommunens energi- och miljöarbete. Efter pilotprojekt i Jokkmokk, Haparanda och Gällivare har nu arbetet med att nå ut med Futurize-modellen till nya skolor och kommuner börjat. Svansteins skola i Övertorneå kommun har redan påbörjat sitt arbete. Bergskolan och Björkskataskolan i Luleå är på gång. Även i Skellefteå finns det ett intresse för deltagande.
Info om Futurize plus material för nedladdning 

4. Populärt belysningsseminarium i repris

Den 11 mars genomförs en repris av de lyckade belysningsseminarier som anordnades i Umeå och Luleå förra året. Skellefteå blir orten den här gången och där har du som är intresserad av belysning en möjlighet att lära dig mera, träffa konsulter, beställare och leverantörer. Dagen innehåller även en minimässa där deltagarna har chansen att titta närmare på produkter som finns på marknaden i dag. Låter det intressant?
Här hittar du mera information om programmet och hur du anmäler dig till belysningsseminariet

5. Regional energi- och klimatutbildning med meteorolog Pär Holmgren

Efter en framgångsrik första utbildning för sammanlagt ett 40-tal företag och beslutsfattare från hela Norrbotten 2013 ordnas nu en ny och förbättrad utbildning. Under kursens två dagar, 25 februari och 18 mars får, kommer deltagarna att ges grundläggande kunskaper om klimatförändringarna, klimatanpassning, energieffektivisering och regionens potential inom förnybar energi. I utbildningen ingår föreläsningar, grupparbeten och hemuppgifter.
Info och kursprogram för regional  energi- och klimatutbildning

6. Studiebesök om hållbart byggande i Vorarlberg i april

Sammanlagt 25 experter från byggbranschen, politiker och tjänstemän ska i april besöka Europas modellregion för hållbart och energieffektivt byggande, Vorarlberg i västra Österrike. Studieresan utgör en del av utbildningsprogrammet inom EU-projektet MountEE. Resan pågår från 7 till 10 april och arrangeras av Nenet i samarbete med länsstyrelsen Dalarna. Studiebesöket omfattar sex konkreta passiv- och lågenergibyggnader i Vorarlberg och Liechtenstein.
Info om projektets modellprojekt liksom MountEE-filmen

7. Fokus på möjligheter att främja lågenergibyggande

Den 26 februari hålls ett möte i Umeå för aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen i de tre nordligaste länen. Mötet genomförs inom projektet Nationella noder för lågenergibyggande. Under dagen ges information om kommande strukturfondsperiod och det nya EU-programmet Horizon 2020, samt om vilka möjligheter det finns att söka projekt för att främja lågenergibyggande. Goda exempel från norra Sverige kommer att presenteras. Dagen avslutas med ett studiebesök till Tavelliden – ett område i Umeå med passivhusvillor byggda av Dragonskolans byggprogram.
Läs mer om dialogmötet i projektet Nationella noder för lågenergibyggande 

8. Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna är en årligen återkommande kampanj i maj månad som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om energismarta lösningar kopplade till solenergi. Det handlar om såväl solvärme som solel. I år kommer en rad aktiviteter att ordnas i kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Allt eftersom aktiviteterna planerats klart kommer de att presenteras på Nenets hemsida (www.nenet.se). Redan nu är en aktivitet klar och det är ett studiebesök till en solenergianläggning i Ale utanför Luleå.
Läs mer om Solenergidagarna 2014

9. Kurs i att bygga luftsolfångare

I Testpilotprojektet finns det en testpilot där deltagarna arbetar med långsiktig energiplanering. Den har bland annat anordnat en kurs i att bygga luftsolfångare. Testpilotprojektet kommer under Solenergidagarna i maj att göra en uppföljning och kolla om luftsolfångarna kommit på plats hos deltagarna.
Läs mer om kurs i att bygga luftsolfångare

10. Glo och sno för hållbar samhällsplanering

I projektet Flersam har en andra workshop hållits. Deltagarna utgjordes av ett tjugotal politiker och tjänstemän med ansvar för samhällsplanering och trafikfrågor från de sex medverkande kommunerna. Workshopens tema var ”glo och sno” och inspiration hämtades från Be Green i Umeå. Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande i Umeå, pratade om politikens betydelse för långsiktigt hållbar samhällsplanering.
Läs mer om workshopen i projektet Flersam

11. Inspirationsdag om samverkan inom hållbar samhällsplanering

Hur Stockholms län har samverkat för att upphandla miljöbilar och hur Uleåborg lyckats införa vintercykling bland sina medborgare diskuterades under det första samverkansforum som arrangerades inom projektet Coopenergy. Forumet, som hölls den 6 februari, syftade till att skapa nya idéer kring samverkan som passar Norrbotten och som kan utvecklas vidare med regionala och internationella partners.
Tips från föreläsare i forumet Hållbar samhällsplanering

12. Nätverksträff i Kiruna för kommunala energi- och klimatrådgivare

Årets första nätverksträff för de kommunala energi- och klimatrådgivarna sker i Kiruna 25-27 februari. Under träffen kommer deltagarna att bland annat informeras om stadsflytten, LKAB:s arbete med energifrågor och Ripans energieffektiviseringssatsningar. De kommer även att få utbilda sig i Futurize -modellen och besöka ishotellet.
Läs mer om nätverksträffen i Kiruna 

13. Deltagare från 28 länder möttes i Jokkmokk

Nu är Jokkmokk Winter Conference, JWC, över för i år. Årets tema var hållbara transporter. Över 200 deltagare från 28 länder fanns på plats för att diskutera hållbara transportlösningar för regionen.
Mer om JWC:s resultat samt alla presentationer


 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?