Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 4  2013-12-10

Innehåll:
*Färsk energiläsning!
*Nenet svarar på kärnkraftsremiss
*Noder för lågenergibyggande
*Fyra utvalda, regionala MountEE-piloter
*Östersjöforum om hållbar energi och grön ekonomi
*Jokkmokk Winter Conference 2014 har fokus på hållbara transporter
*Utbildning i Futurize-modellen i anslutning till Energiutblick 2014
*Belysningsturné med lyskraft i önskerepris
*Målbild för gemensamt mobilitetskontor
*Nenet och Jokkmokk hjälper lettiska kommuner att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi
*Energi- och klimatutbildning i två steg lockade västerbottniska beslutsfattare och företag
*Företagare: Sök stöd för att genomföra en energikartläggning!
*Många svar på europeisk enkät om goda samverkansexempel
*Årets sista nätverksträff för kommunala energi- och klimatrådgivare

Talgoxe
Källa: www.fotoakuten.se

Färsk energiläsning!

På Nenets hemsida www.nenet.se har projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering lagt ut ett antal utredningsrapporter som förhoppningsvis kan hjälpa dig i ditt energieffektiviseringsarbete.
Du hittar dem på nenet.se/projekt/testpiloter-i-energieffektivisering/utredningar. Fler utredningsresultat kommer att publiceras under vintern och våren. Vi hoppas att rapporterna ska vara till hjälp och vägledning vid framtagande av beslutsunderlag inför investeringar i praktisk energieffektivisering, samt även visa en del olika alternativ som finns på marknaden i dag.

Läs mer om projektet Testpiloter

 

Nenet svarar på kärnkraftsremiss

Nenet har svarat på Naturvårdsverkets remiss om den planerade finländska kärnkraftsreaktorn i Pyhäjokia.

Läs remissvaret

Noder för lågenergibyggande

Nenet är som ett av tio regionala energikontor med i projektet Nationella noder för lågenergibyggande. Projektet startade i april i år och pågår till och med december 2014. Det drivs av Energikontoren Sverige (den nationella föreningen för Sveriges regionala energikontor) i syfte att skapa en plattform för samverkan mellan regionala aktörer som inom sitt geografiska ansvarsområde verkar för att bredda och utveckla marknaden för lågenergibyggande. Det handlar som såväl befintliga som nya byggnader, alla med låg eller mycket låg energianvändning. Projektet ska bland annat bidra till systematisering av, samt informationsspridning om, regionala tjänster och produkter, strategier, finansieringsmodeller med mera.  

Läs mer om Noder för lågenergibyggande

 

Fyra utvalda, regionala MountEE-piloter

Inom projektet MountEE - hållbara byggnader i europeiska bergregioner och regioner med kallt klimat - ska varje region arbeta med fem pilotprojekt. Både nya byggnader och renoveringsprojekt ska vara med. Nu är fyra av den här regionens fem pilotprojekt beslutade. De fyra är Kirunas nya stadshus, Hedlunda passivhus förskola i Umeå, Norrbottens läns landstings nya patienthem i Sunderbyn och renovering av museet Vuollerim 6000 i Jokkmokk. Pilotprojekten inom MountEE ska ha en energiprestanda som är minst 30 procent bättre än vad som anges i Boverkets byggregler (BBR19). Nenet kommer att stödja pilotprojekten genom bland annat utbildningar för både involverade byggföretag och beställare, inklusive studiebesök om möjlighet och behov finns. Nenet kommer även att bistå med expertstöd tillsammans med internationella experter.

Läs mer om regionala MountEE-piloter

 

Östersjöforum om hållbar energi och grön ekonomi

Nenets VD Fred Nordström medverkade den 11 november i en workshop om förnybar energi på inbjudan av Litauens näringsdepartement vid EU:s årliga forum för Östersjöstrategin. Exempel på frågor som diskuterades av de drygt 600 delegaterna var: Hur balanseras målen för miljöskydd med målen för ekonomiskt välstånd? Hur kan Östersjöns ekologiska problem omvandlas till ekonomiska möjligheter? Hur kan miljöfrågorna integreras i övriga politikområden, samt hur ska det ske rent praktiskt? Kan Östersjöregionen bli ett exempel på hållbar utveckling för Europa och världen?

Mycket av det som sades och diskuterades handlade om hållbar energianvändning, klimatfrågor och grön ekonomi.

För mer information – kontakta fred@nenet.se

Jokkmokk Winter Conference 2014 har fokus på hållbara transporter

Jokkmokk Winter Conference kommer under 2014 för första gången att handla om transportfrågor. Långa avstånd, kallt klimat och gles befolkning innebär en rejäl utmaning för skapandet av energisnåla och klimatvänliga transportsystem. Jokkmokk Winter Conference 2014 ska söka efter smarta lösningar för hållbara transporter i hela Nordkalottområde. Huvudtalare är bland andra David Cooper, Calgary, winner of the President´s award for young planers 2013; Lidia Suokko, Green Highway; Josefina Lundgren, Sami Youth Council och Johan Ericson, City of Stockholm. Den svenska politiken representeras av bland andra Jonas Sjöstedt (V) och Gustav Fridolin (MP).

Läs mer om Jokkmokk Winter Conference 2014

 

Utbildning i Futurize-modellen i anslutning till Energiutblick 2014

Unga människor kan och vill bidra till en bättre framtid. Projektet Futurize Plus gör skolelever delaktiga i den egna kommunens energi- och miljöarbete. Genom projektet får dessutom den lokala politiska ledningen upp ögonen för ungdomarnas engagemang. Futurize-modellen har tagits fram av Nenet tillsammans med Teknikens Hus i Luleå. I modellen läggs stor vikt på att skapa delaktighet av skolelever (åk 6-9) i kommunala energi- och klimatsatsningar genom så kallade ”Framtidsavtal” mellan elever och kommunledning. En utbildning i Futurize modellen för energikontormedarbetare, kommunala energi- och klimatrådgivare och övriga intresserade hålls den 13 maj 2014 i Stockholm i anslutning till Energimyndighetens Energiutblick.

Läs mer om projektet Futurize

 

Belysningsturné med lyskraft i önskerepris

Testpilotprojektet genomförde den 12-13 november 2013 belysningsseminarier i Umeå och Luleå. Efter önskemål planeras nu för en repris 11 mars 2014. På seminarierna ger föreläsare från beställarsidan, konsulter och leverantör sin bild av hur lyckade belysningsprojekt bör utformas och vilka fallgropar som finns på vägen. Åhörarna, som består av privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, entreprenörer, driftpersonal, konsulter och kommunala energi- och klimatrådgivare, får bland annat veta vilka produkter som finns på marknaden i dag, vilka lagkrav som gäller, hur belysning kan styras och energieffektiviseras med mera. I november deltog totalt ett sextiotal personer i de båda seminarierna.

Läs mer på projektet Testpiloters sida


Eller kontakta projektledningen marie@nenet.se eller tomas@nenet.se

Målbild för gemensamt mobilitetskontor

Den 23 oktober i år hölls en workshop i projektet FLERSAM med representanter från de sex kommunerna som är med i transportprojektet. Föreläsare var Mattias Goldmann från Gröna bilister. Resultatet från workshopen ska lägga grunden till det fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam målbild för ett framtida, gemensamt mobilitetskontor. Regionala mobilitetskontor arbetar med att stötta och stärka kommunernas arbete med hållbara transporter. Det handlar bland annat om att minimera miljöpåverkan från resor och transporter, minska antalet tjänsteresor, främja hållbara mötesalternativ, förbättra trafikmiljön för skolelever samt vara ett stöd vid framtagande av miljökrav i upphandlingar.

Se Mattias bilder från workshopen 

 

Nenet och Jokkmokk hjälper lettiska kommuner att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi

Inom EU-projektet ”SEAP-PLUS” - där SEAP står för Sustainable Energy Action Plan (åtgärdsplan för hållbar energi) - har Jokkmokk ingått ett partnerskap med den statliga lettiska myndigheten Latvian Environmental Investment Fund. Under 16-19 oktober besökte Jokkmokks kommunalråd Stefan Andersson tillsammans med Silva Herrmann och Wolfgang Mehl, verksamma på Nenet och Jokkmokks kommun, Riga och Ludza i Latgale regionen i östra Lettland. Där hölls arbetsmöten om hur man utvecklar lokala energiplaner samt metoder för lokal inventering av koldioxidutsläpp med de lettiska kommunerna Ludza, Vilani, Livani, Karsava och Balvi. I Norrbotten och Västerbotten jobbar nu Kiruna, Arjeplog, Övertorneå, Skellefteå och Älvsbyn med att utveckla SEAP:s. Jokkmokk, Piteå och Lycksele har redan fått sina SEAP:s godkända av EU.

Läs mer om SEAP-PLUS

Energi- och klimatutbildning i två steg lockade västerbottniska beslutsfattare och företag

Under våren 2013 genomfördes en energi- och klimatutbildning i två steg för norrbottniska företag och beslutsfattare i Luleå. Samma utbildning har nu genomförts i Västerbotten. Under två tillfällen; 27 september och 22 oktober, har NNCC-projektet gett dryga 30-talet deltagare grundläggande kunskaper om klimatförändringar, anpassning till ett förändrat klimat, klimatpolitik, energieffektivisering och regionens möjligheter inom förnybar energi. I utbildningen ingick även en hemuppgift.

Läs mer om Regional Energi- och klimatutbildning

 

Företagare: Sök stöd för att genomföra en energikartläggning!

Stödet som söks från Energimyndigheten kallas ”energikartläggningscheck” och kan sökas till och med 2014. Det täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen upp till ett maximalt stödbelopp på 30 000 kronor. Stödet kan sökas av företag som använder 500 MWh energi per år eller mer. Ta kontakt med oss på energikontoret (www.nenet.se) om du vill veta mer.

Du kan även läsa mer om stödet på vår hemsida

 

Många svar på europeisk enkät om goda samverkansexempel

Hela 111 regionala myndigheter, från 24 länder, runtom i Europa har svarat på CoopEnergys enkät och berättat om sina erfarenheter av samverkan inom hållbar energiplanering. Nästa steg är att titta närmare på alla svar för att hitta goda exempel som kan användas i exempelvis Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer om enkäten

Årets sista nätverksträff för kommunala energi- och klimatrådgivare

Den 27-28 november samlade Nenet de kommunala energi- och klimatrådgivarna till årets sista nätverksträff. Det blev två dagar med kompetensutveckling och nätverkande på Hornavan hotell i Arjeplog. Intresserad av att veta vad som hände på träffen?

Läs mer om nätverket

 

 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?