Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 3  2013-09-27

Innehåll:
• Nu ska Futurize-modellen spridas över landet
• Seminarium om energieffektiv samhällsplanering
• Testpilotprojektet beger sig ut på belysningsturné i november
• Energieffektiv fastighetsförvaltning i praktiken
• MountEE fokuserar på fem pilotprojekt i norr
• Svara på enkät om goda samverkansexempel inom hållbar energi
• Ekologiskt tänk vid nätverksträff för kommunala energi- och klimatrådgivare

Spindelnät
Källa: www.fotoakuten.se

Nu ska Futurize-modellen spridas över landet

Projektet ”Futurize PLUS - energi för framtiden” är ett informations- och utbildningsprojekt för skolor och riktar sig främst till lärare och elever mellan 12 och 16 år. Men projektet berör även de lokala samhällen i vilka lärarna och deras elever bor och verkar. Stor vikt läggs på att skapa delaktighet av unga människor i kommunernas energi- och klimatarbete där s.k. framtidsavtal mellan elever och kommunledning har en viktig roll. Projektet bygger vidare på den Futurize-modell som Nenet och Teknikens Hus utvecklat tillsammans. Futurize Plus omfattar kontinuerligt arbete med tre nya pilotskolor i Norrbotten och Västerbotten och spridning av Futurize-modellen till energikontor, Science Centre och liknande i hela landet.

Läs mer om ”Futurize PLUS - energi för framtiden” 

Seminarium om energieffektiv samhällsplanering

Projektet FLERSAM kommer att ha en workshop om energieffektiv samhällsplanering den 23 oktober på Landstingshuset i Luleå. Workshopen genomförs i samverkan med Mattias Goldmann, Gröna bilister. Målgrupp för workshopen är politiker och tjänstemän i de medverkande kommunerna Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå, Haparanda och Kalix.

För information om seminariet kontakta
Ulrika Lundberg, Nenet på e-post:  ulrika@nenet.se

Läs mer om projektet FLERSAM 

Testpilotprojektet beger sig ut på belysningsturné i november

Har du funderat på hur du skulle kunna minska din energianvändning eller över hur du skulle kunna optimera belysningen? Vill du lära dig mer om hur modern belysningsteknik kan minska dina energikostnader och andra fördelar med modern belysningsteknik? Kom då och delta i vårt kunskapsseminarium och bli ett ljushuvud i ditt företag eller i din organisation. Den 12 november finns vi i Umeå och den 13 november i Luleå.

Läs mer om Testpiloternas belysningsturne 

Energieffektiv fastighetsförvaltning i praktiken

Energieffektivisering i fastigheter handlar i stor utsträckning om andra frågor än tekniska lösningar. Många gånger handlar det istället om att lösa frågor kring beteende, ökad kompetens inom energieffektivisering hos driftspersonal och ledning samt hur avtal och överenskommelser kan formuleras så att åtgärder kopplade till energieffektivisering gagnar de som äger, förvaltar och vistas i en fastighet. Kan man dessutom få med sig det lokala energibolaget i arbetet finns alla förutsättningar för att minska den onödiga energianvändningen, vilket förutom att gynna miljön även stärker företagens konkurrenskraft. Inom testpiloten ”Energieffektiv fastighetsförvaltning” som är med i det nu pågående projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering” prövas detta på ett konkret sätt.

Läs mer om Energieffektiv fastighetsförvaltning 

MountEE fokuserar på fem pilotprojekt i norr

Inom projektet ”MountEE - bygg hållbart och energieffektivt” ska fem pilotprojekt i Norrbotten och Västerbotten visa vad som i dag är möjligt gällande hållbart byggande. Nenet ska tillsammans med internationella experter hjälpa dessa pilotprojekt att bli goda exempel avseende låg energianvändning och ekologiskt byggande. Pilotprojekten omfattar fyra byggnationer och ett renoveringsprojekt. Konkret handlar det om Kirunas nya stadshus, Norrbottens läns landstings nya patienthem i Sunderbyn, renoveringen av museet Vuollerim 6000 och passivhusförskolan Hedlunda i Umeå. Ett innovativt projekt i Skellefteå kommun tillkommer inom kort.

Läs mer om projektet MountEE 

Svara på enkät om goda samverkansexempel inom hållbar energi

Är du en regional myndighet? Samverkar du med kommuner och andra lokala partners inom hållbar energi? Vänligen svara på en kort enkät för att berätta om dina erfarenheter. Det tar bara omkring 20 minuter att besvara enkäten. Deadline är 30 september.

Enkäten hittar du här
Ytterligare information om enkäten på Nenets webbplats
Läs mer på projektet CoopEnergys egen webbplats

Ekologiskt tänk vid nätverksträff för kommunala energi- och klimatrådgivare

Den 10-11 september träffades de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Granö, i Vindelns kommun, för höstens första nätverksträff. Den hölls på Granö Beckasin, där man jobbar med lokala råvaror och ett ekologiskt tänk så långt det går. Energi- och klimatrådgivarna fick en föreläsning i flödesmätning. Dessutom diskuterades bygglovsansökningar i samband med väsentlig ändring av byggnad, vilket även innebär ändring av energiprestanda (BBR 19). Under träffen genomfördes ett studiebesök på Hällnäs handelsträdgård. Där har man konverterat bort en stor del av sin oljeanvändning och eldar i dag med flis för sin huvuduppvärmning. Panncentralen är till stor del uppbyggd av begagnade delar. Nästa nätverksträff kommer att hållas i Arjeplog den 27-28 november.

Läs mer om kommunal energi- och klimatrådgivning 

 

Sköt om dig och världen! Lev hållbart!

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?