Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 2  2013-05-22

Innehåll:
• Internationellt projekt samlar kompetens och erfarenheter inom lokalt energi- och klimatarbete
• 31 företag har svarat på frågor om deras energi- och klimatarbete
• Världspremiär för Futurize-filmen
• Solenergidagarna 2013
• De kommunala energi- och klimatrådgivarna på besök i Holland
• 46 goda exempel på hållbart byggande
• Nya grepp i praktisk energieffektivisering
• Norrbotten höll i granskning av hållbara energiprojekt i Ungern
• Nära 40 deltagare i energi- och klimatutbildning
• Ny medarbetare på Nenet
• I höst blir det fokus på lågenergihus


Foto: www.fotoakuten.se

Internationellt projekt samlar kompetens och erfarenheter inom lokalt energi- och klimatarbete

Projektet, som nyligen startat, har namnet COOPENERGY. Det samlar kompetens och erfarenheter från elva partners. Projektet ska utveckla samverkansmodeller med fokus på kommuner som har valt att gå med i EU:s Borgmästaravtal (Covenant of Mayor) eller planerar att göra det. Borgmästaravtalet är EU:s viktigaste instrument för implementering av energieffektivisering och satsning på förnybar energi på lokal nivå.

Läs mer om projektet

Läs mer om Borgmästaravtalet 

31 företag har svarat på frågor om deras energi- och klimatarbete

Nenet har under våren 2013 genomfört en studie i energi- och klimatsmart företagande på 31 små och medelstora företag i Luleå och Boden. Målet med studien har varit att öka förståelsen för och kunskapen om hur företagare från olika branscher ser på, och arbetar med, energi- och klimatfrågor i den egna verksamheten.

Läs rapporten

Världspremiär för Futurize-filmen

Projektet Futurize handlar om elevers delaktighet i kommuners energi-, klimat- och miljöarbete. Efter tre års intensivt arbete är det nu dags för det stora avslutningsevenemanget. Det blir av den 31 maj på Teknikens Hus i Luleå. En viktig del i programmet utgörs av de deltagande skolelevernas presentationer av hur de jobbat med dessa frågor och vilka resultat som uppnåtts. Eleverna kommer från Gällivare, Haparanda och Jokkmokk.

Dessutom blir det världspremiär för Futurize-filmen, i vilken elever från Haparanda och Jokkmokk beskriver hur det är att förhandla med kommunstyrelsen, vilka visioner de har för en hållbar framtid och hur Futurize-modellen fungerar i praktiken.

Läs mer om Futurize 

Solenergidagarna 2013

Den 1 till 31 maj 2013 genomförs Solenergidagarna i Sverige. Kampanjen är en del av European Solar Days, som är den största solenergikampanjen i Europa. Under denna period sker lokala aktiviteter runt om i kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Bland annat har du möjlighet att träffa de kommunala energi-och klimatrådgivarna på Vårmässan i Skellefteå den 24-26 maj. Under hela perioden pågår det även en fototävling.

Läs mer om aktiviteterna i Norrbotten och Västerbotten  

Läs mer om fototävlingen  

De kommunala energi- och klimatrådgivarna på besök i Holland

13 stycken kommunala energi- och klimatrådgivare från Norrbotten och Västerbotten har varit i Holland på studieresa under perioden 13 till den 17 maj. Under besöket åkte gruppen kollektivt mellan de olika inplanerade aktiviteterna, som bland annat innehöll besök i Eindhoven och på Philips, en guidad tur med tema energi på Kasteel de Haar samt en titt på ett koldioxidneutralt kommunhus i Lochem.

Läs resedagboken på Nenets webbplats 

46 goda exempel på hållbart byggande

MountEE är ett europeiskt samverkansprojekt som pågår under tre år. Förutom arbete för energieffektivt och hållbart byggande rymmer projektet satsningar på effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi inom byggsektorn. Under projektets första år genomförde medverkande experter en studie om hinder och möjligheter för hållbart byggande i Norrbotten och Västerbotten baserad på både regionala erfarenheter och resultat från internationella pilotprojekt.

Studien, som presenterats för internationella experter under ett MountEE-möte i Kiruna tidigare i år, omfattar totalt 46 goda exempel på hållbart och energieffektivt byggande insamlade från fem europeiska regioner. Exemplen utgörs av 16 konkreta byggnader (11 hållbara nybyggnader och 5 renoveringsprojekt), 14 framgångsrika regionala strategier och 16 innovativa finansieringsinstrument.

Läs mer om projektet Nenets webbplatsn

Läs mer på projektets webbplats

Kolla även in MountEE-projektets expertblogg

Nya grepp i praktisk energieffektivisering

Under maj genomför Testpilotprojektet en energistudie av Berco Produktion AB:s stödprocesser. Företaget finns i Skellefteå. I samband med studien genomförs kompetenshöjande insatser för fastighetsansvariga och driftspersonal från såväl Berco som andra i projektet medverkande fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Under våren har projektet format ett utvecklingsråd i praktisk energieffektivisering. Rådets första möte hölls i Umeå 16 maj. Tanken med rådet är att det ska bistå med produkt-, system- och branschkompetens samtidigt som det fångar upp behov och idéer som kan utveckla branschen och marknaden och därmed bidra till skapandet av nya jobb och företag.

Läs mer om studien på Berco, utvecklingsrådet och annat som händer i Testpilotprojektet på Nenets webbplats

Norrbotten höll i granskning av hållbara energiprojekt i Ungern

Inom projektet R4GG har Norrbotten hållit i en granskning av regionen Észak-Alföld i nordöstra Ungern. Syftet var att föreslå åtgärder för att öka befolkningens kunskap om energi- och miljöfrågor, öka investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering samt öka samarbetet i dessa frågor i regionen. Granskningen gjordes av 14 experter från fem länder. I oktober kommer ett internationellt team till Norrbotten för att göra en liknande granskning, fast utifrån just Norrbottens försutsättningar och behov.

Läs mer om R4GG 

Nära 40 deltagare i energi- och klimatutbildning

Under två olika utbildningstillfällen, 11 april och 7 maj, har projektet NNCC (Northern Network on Climate Change) utbildat nära 40 personer i regionalt klimatarbete. Utbildningen har främst riktat sig till enskilda företag, kommunala tjänstemän, politiker och organisationer. Deltagarna har fått lära sig hur Nordkalotten påverkas av både klimatpolitiken och klimatförändringarna och hur vi måste anpassa oss till dessa. Med relativt enkla medel går det ofta att minska energianvändningen och spara både miljö och pengar. Dessutom kan satsningar på lokal, förnybar energi skapa utveckling i regionen.

Föreläsare har bland annat varit meteorolog Pär Holmgren, Pia Norrman på Energimyndigheten, samt Fred Nordström och Wolfgang Mehl från Nenet.

Läs mer om utbildningen och NNCC-projektet på Nenets webbplats  

Läs mer om utbildningen och NNCC-projektet på projektets webbplats  

Ny medarbetare på Nenet

Tomas Danielsson, med tidigare erfarenheter från energikonsultbranschen och arbete på energikontor, har anställts på Nenet. Han finns på kontoret i Umeå.

Läs mer om Tomas 

I höst blir det fokus på lågenergihus

Vill du veta mer om olika typer av lågenergihus, byggnadstekniska krav, det reviderade direktivet för byggnaders miljöprestanda, kommande lagstiftning och goda exempel? Då rekommenderar vi dig att delta vid något av höstens två heldagsseminarier om lågenergihus där ledande experter inom området delger oss det senaste. Seminarierna genomförs den 1 oktober i Luleå och den 2 oktober i Umeå.

Målgruppen är kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, kommunala bostads- och fastighetsbolag, landstingspolitiker, samt tjänstemän på såväl landstinget som länsstyrelsen vilka jobbar med byggfrågor på ett eller annat sätt. Även organisationer som Fastighetsägarna liksom enskilda byggföretag är välkomna att delta.

Läs mer om lågenergihus

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?