Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 1  2013-02-22

Innehåll:
• Kommuner erbjuds hjälp i hållbar framtidsplanering
• Färsk studie visar: Visualisering och kommunikation kan bidra till minskad energianvändning i kök och matsalar
• Regioner hjälper varandra med att få fram fler investeringar i hållbar energiteknik
• Seminarium om hållbart byggande i Västerbotten 12 april
• Bättre veta än gissa! Seminarium om energi- och klimatstatistik 14 mars
• Statligt stöd för energikartläggningar
• Succé igen för Jokkmokk Winter Conference
• Internationella experter inom hållbart byggande samlades i Kiruna
• Sista utlysningen för EU-programmet IEE2 (Intelligent energi - Europa 2)

 

Kommuner erbjuds hjälp i hållbar framtidsplanering

Den 7 februari genomförde projektet SEAP-Plus ett seminarium för kommuner och andra energiaktörer i Jokkmokk. SEAP är en förkortning för Sustainable Energy Action Plan vilket kan översättas med åtgärdsplan för hållbar energi. 

Deltagarna fick bland annat lyssna till goda exempel på kommunalt, strategiskt energiarbete. Exemplen var från Jokkmokk och Piteå i Norrbotten samt från Oulu i Finland. Dagen ägnades även åt att berätta om den hjälp och det stöd som finns att få för kommuner som vill arbeta aktivt med hållbar energiplanering. I projektet SEAP-Plus finns det dessutom möjlighet för sammanlagt fem kommuner i Norrbotten och Västerbotten att få konkret hjälp med att ta fram egna åtgärdsplaner för hållbar energi.

Läs mer om projektet SEAP plus

Eller kontakta: Wolfgang Mehl
wolfgang@nenet.se, 070-201 37 48
 

Färsk studie visar:
Visualisering och kommunikation
kan bidra till minskad energianvändning i kök och matsalar

Studien är ett examensarbete utfört på Skellefteå kommuns fastighetsavdelning under hösten 2012 och inledningen av 2013. De verksamheter som studerats är Kaplanskolans matsal och Jörnköket. Båda ingår i projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering.

I en annan av projektets testpiloter arbetas det med energieffektiv fastighetsförvaltning. En av deltagarna är Sunderby folkhögskola utanför Luleå. Den 11 februari genomfördes en utbildning i praktisk energieffektivisering på Sunderby folkhögskola med vaktmästare och lokalvårdare från en rad olika folkhögskolor i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer om utbildningen, projektetet och dess utveckling
 

Regioner hjälper varandra med att få fram fler investeringar i hållbar energiteknik

Norrbotten deltar i projektet Regions 4 Green Growth (R4GG) via Norrbottens läns landsting NLL. Nenet arbetar tillsammans med NLL i olika delar av projektet, vilket syftar till att förbättra tillgången till kapital och få till stånd fler investeringar i hållbar energiteknik i 14 regioner från nio europeiska länder. Huvudaktiviteten i R4GG är en veckolång ”granskning” av respektive region med uppföljande rapportskrivning av observationer och rekommendationer. I november 2012 var NLL, Nenet och deltagare från ytterligare fyra regioner och besökte regionen Észak-Alföld i Ungern. Norrbotten ansvarar för rapportskrivningen av rapporten som just nu granskas. Om några veckor kan du hitta rapporten här (under Peer Reviews).
I mitten av oktober 2013 kommer ett team till Norrbotten för att granska hur vi jobbar med frågorna. Förhoppningsvis får vi då många bra råd att ta till oss. 

Läs mer om projektet R4GG 
För mer information - kontakta Kjell Skogsberg, Nenet kjell@nenet.se
 

Seminarium om hållbart byggande i Västerbotten 12 april

Fredag den 12 april är projektet MountEE med och arrangerar ett seminarium om att bygga energieffektivt och hållbart i Västerbotten. Seminariet, som är kostnadsfritt, genomförs på Länsstyrelsen i Västerbotten kl 09.00 – 15.00.

Målet med seminariet är att visa var vi står i dag när det gäller energieffektivt och hållbart byggande samt hitta vägar till samverkan för ett ökat hållbart byggande i regionen.
Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig
 

Bättre veta än gissa! Seminarium om energi- och klimatstatistik 14 mars

Den 14 mars hålls en gemensam workshop i projekten ClimactRegions och SEAP+. Syftet med workshopen är att diskutera och arbeta med lokal och regional energi- och klimatstatistik till fördel för producenter och konsumenter av energi. Nenets webbaserade verktyg Energiluppen kommer att presenteras och vi vill också dra upp riktlinjer för ett nytt partnerskap för energi- och klimatfrågor tillsammans med länets viktigaste aktörer. Inbjudna till workshopen är kommuner, landsting, länsstyrelse, energibolag, beslutsfattare, energikonsulter m fl vilka jobbar med energi, klimat, miljö och samhällsplanering. Workshopen hålls i Luleå den 14 mars, kl 9.00-12.30

Läs mer om workshopen
 

Statligt stöd för energikartläggningar

Energikartläggningschecken är ett statligt stöd för företag och lantbrukare som vill kartlägga sin energianvändning och vill ha förslag på åtgärder för att minska den. Stödet går att söka till och med 2014 och täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning, upp till den maximala stödnivån som är 30 000 kronor. Stödet kan sökas av företag som använder 500 MWh energi (el, värme och drivmedel) per år eller mer och lantbruk med minst 100 djurenheter.

Läs mer om Energikartläggningschecken och hur du ansöker
 

Succé igen för Jokkmokk Winter Conference

Hållbar energi var huvudtema när för Jokkmokk Winter Conference 2013 arrangerades 4-7 februari. Som vanligt strax innan Jokkmokks vintermarknad. Därmed har arrangemanget - som i år lockade omkring 150 studenter, unga forskare, entreprenörer och beslutsfattare från olika delar av världen - genomförts sex år i rad. I år kom deltagarna bland annat från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Kanada och USA.

Sveriges miljöminister Lena Ek var en av flera för allmänheten lite mer kända besökare som deltog i årets konferens.

Läs mer om Jokkmokk Winter Conference
 

Internationella experter inom hållbart byggande samlades i Kiruna

Den 14-16 januari i år samlades alla partners inom projektet MountEE i Kiruna. Det internationella seminariet om hållbart och energieffektivt byggande lockade över 100 deltagare. För Kirunas del innebär stadsomvandlingen fantastiska möjligheter att bygga ett hållbart modellsamhälle.

Nenet presenterade två studier. Den ena handlar om hinder för hållbart byggande medan den andra tar upp goda exempel på innovativa finansieringsinstrument, framgångsrika regionala strategier och konkreta offentliga byggnader.

Ladda ner studierna och läs nyhetsrapporteringen från seminariet
 

Sista utlysningen för EU-programmet IEE2 (Intelligent energi - Europa 2)

Målen inom IEE2 är att bidra till en säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi för Europa genom att främja:
* Effektivare energianvändning och energibesparing
* Nya och förnybara energikällor
* Effektivare energianvändning samt nya och förnybara drivmedel inom transportområdet
* Integrerade initiativ där energieffektivitet och förnybara energikällor integreras och sammanförs.

Ansökningar ska lämnas in senast den 8 maj 2013
Läs mer på energimyndighetens webbplats eller kontakta fred@nenet.se
 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN NENET?