Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

Nyhetsbrev nr 3  2012-11-21

Innehåll:
• Ny design
• Färsk rapport om energieffektivisering i Västerbottensföretag
• Avslutningskonferens för ClimactRegions i Luleå
• Nu lyfter testpiloterna
• MountEE bidrar till grön vision för byggandet i norr
• Kampanj för fastighetsägare: Halvera mera!
• Nytt ansikte på Nenet


Ny design

I våras presenterade Nenet sin nya och uppfräschade hemsida. Du hittar den på samma adress som den gamla hemsidan, det vill säga www.nenet.se. Men den har ny design och delvis nytt innehåll. Vi hoppas verkligen att du som följer Nenet gillar den nya hemsidan. Vi hoppas också att du uppskattar designen på detta nyhetsbrev, som är det första som getts ut efter omgörningen av hemsidan. Vi tar gärna emot dina synpunkter på hemsida och nyhetsbrev på info@nenet.se.

 

Färsk rapport om:
Energieffektivisering i Västerbottensföretag

En av delaktiviteterna i projektet NV Eko som avslutades i somras handlade om energikartläggning av tio företag i Västerbotten. Resultaten från kartläggningarna visar att dessa företag kan göra besparingar på mellan 10-50 procent på el och värme. Totalt kan dessa tio företag minska sina koldioxidutsläpp med drygt 3 700 ton per år, vilket motsvarar årsutsläppen från nära 1 700 bilar eller en bil som kör 500 varv runt jorden. Nu finns det en rapport där kartläggningarna från de tio företagen presenteras. Där kan man läsa om vilka åtgärdsförslag som rekommenderas av kartläggaren och hur mycket energi och pengar företagen kan spara.

Läs rapporten – Energieffektivisering, första steget till hållbart företagande
Avslutningskonferens för ClimactRegions i Luleå

Den 4 december 2012 hålls en avslutningskonferens för projektet ClimactRegions som pågått sedan 2009. Projektet har handlat om hur olika regioner kan jobba för att nå framgång med energi- och klimatstrategier och hur man kan mäta och följa upp växthusgasutsläpp. Konferensen, som hålls i Luleå, kommer bland annat att redovisa projektets resultat. Dessutom kommer professor Patrik Söderholm från LTU att berätta om sina forskningsrön om regional utveckling och investeringar i förnybar energi. Lars Roth från Arbetsförmedlingen redogör för arbetet med att möta de behov som följer med en framväxande marknad inom energi- och klimatområdet. Det kommer även att presenteras goda exempel på företag som har tänkt grönt när de har tänkt affärer. Intresserad av att delta?

Läs inbjudan till avslutningskonferensen


Nu lyfter testpiloterna

I projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering deltar företag, ägare och förvaltare av fastigheter samt hyresgäster från Norrbotten och Västerbotten. De får via projektet hjälp av energiexpertis att arbeta praktiskt med energieffektivisering i den egna fastigheten/verksamheten. Projektplaner tas successivt fram för alla tio testpiloter. En testpilot, Lycksele energioptimering, är redan i full igång med aktiviteter enligt den framtagna projektplanen.
 

Lycksele energioptimering ska ge kunskap och verktyg till Västerbottens läns landstings driftspersonal i Lycksele. Testpiloten ska innehålla minst fyra utbildningstillfällen där teori blandas med praktiska övningar. Det första utbildningstillfället för testpiloten hölls den 16 oktober 2012. Du hittar information om utbildningen och övriga testpiloter på Nenets hemsida.

Läs mer om testpiloterna


MountEE bidrar till:
Grön vision för byggandet i norr

Tänk vilket fönster för hållbart och energieffektivt byggande vi som finns här, i Europas nordligaste delar, kan bli. Enligt EU:s nya byggdirektiv (som medlemsländerna ska verkställa) ska alla nya byggnader i slutet av 2020 ha en energianvändning, exklusive hushållsel, som är nära noll. För offentliga byggnader gäller detta redan från slutet av 2018. MountEE är ett internationellt projekt som ska öka farten i det energieffektiva och hållbara byggandet. Detta bland annat genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som underlättar byggsektorns omställning och ta fram kriterier och underlag som kan bidra till skapandet av finansieringsformer för hållbart byggande.


Byggnader i norra Sverige har i dag ofta ett tillskott av energi på omkring 200 kWh (kilowattimmar) per kvadratmeter och år. Den svenska byggnormen för vår region sätter nivån vid 130 kWh per kvadratmeter och år. Men det är tekniskt möjligt att bygga hus hos oss som bara kräver 30-60 kWh per kvadratmeter och år i energitillskott. Tänk vilka energibesparingar och miljöförbättringar det kan ge.

Läs mer om MountEE- projektet


Kampanj för fastighetsägare:
Halvera mera!

Halvera mera är en kampanj som drivs av BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus). Den handlar om att erbjuda stöd och bidrag till förstudier för fastighetsägare som vill genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med renovering. Totalt 25 förstudier ska tas fram och varje förstudie får ett bidrag på 150 000 kronor. Förstudierna ska visa förslag på energieffektiva åtgärder för den aktuella hustypen och även innehålla en kartläggning av nuvarande energianvändning. Efter genomförd förstudie finns det möjlighet att ansöka om ytterligare stöd. Åtgärderna som genomförs ska leda till en halvering av energianvändningen och dessutom till ökad boendekomfort och minskad miljöpåverkan.

Läs mer om kampanjen


Nytt ansikte på Nenet

Sedan mitten av oktober jobbar Monica Sandström som ekonomiansvarig på Nenet. Hon kommer närmast från Luleå tekniska universitet där hon haft hand om projektekonomi. Tidigare i livet har hon även jobbat med skogsarbete, teknik, elkonstruktion och design.

   
 

Läs mer om Monica


Nenet önskar dig allt gott! 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Nenet

Norrbottens energikontor AB

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.nenet.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA VÅRT NYHETSBREV?