Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

2011-12-22

Testpiloter i praktisk energieffektivisering

• Vill ni bli: Testpilot i praktisk energieffektivisering?
• Allt du behöver veta om energieffektivisering i företag
• Hur skapar vi hållbara transporter?
• Anmäl dig till Jokkmokk Winter Conference 30 januari - 2 februari 2012
• Fotavtryck som lämnar globala spår
God Jul & Gott Nytt År

Vill ni bli: Testpilot i praktisk energieffektivisering?
Testpiloterna i detta projekt kan handla om nästan vad som helst som berör energieffektivisering i stödprocesser och via beteendeförändringar. Med stödprocesser menas belysning, värme, kyla med mera som behövs för att en fastighet eller lokal ska fungera att jobba eller vistas i. Ytterligare exempel på sånt som kan ingå i projektets testpiloter är transporter, IT/datorer, styr- och reglerteknik, hållbart förvaltande/hållbara renoveringar, egen energigenerering (via biobränslen, solenergi m m). Och givetvis olika sätt att påverka och stödja beteendeförändringar. Så kom med förslag på testpilotområden som är av intresse för ert företag, eller er fastighet eller verksamhet, så ska vi se om projektet kan hjälpa er att göra något praktiskt åt saken.

Till projektets hemsida

Anmäl dig här!

Frågor? Kontakta:
Maria Forsberg, maria@nenet.se eller
Theresa Palo, theresa@nenet.se

Allt du behöver veta om energieffektivisering i företag
Den sista september avslutades det treåriga projektet IESN (Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv). I slutrapporten ”Så lönsamt. Så hållbart.” har vi samlat allt som finns att veta om energieffektivt företagande i Norrbotten. Den sammanfattar resultat och erfarenheter gjorda i Norrbotten från 2005 fram till hösten 2011. En viktig slutsats i rapporten är att energieffektivisering är och förblir ett viktigt verktyg i företagens arbete med att bli mer hållbara.

Länk till slutrapporten på hemsidan

Frågor? Kontakta:
Tord Pettersson, tord@nenet.se

Hur skapar vi hållbara transporter?
Det är rubriken på en exempelsamling som Nenet tagit fram i samverkan med Energimyndigheten och Trafikverket inom ramen för det nationella programmet Uthållig kommun. Exempelsamlingen rymmer en rad goda exempel på olika mobilitetsprojekt (projekt inom hållbart resande) från hela landet. Det finns även ett eget kapitel med goda exempel från norra Sverige, som ju har en särskild problematik vad gäller att skapa hållbara transporter. Förutom de goda exemplen finns också en del tips och goda råd för planering, organisation och uppföljning för de kommuner som vill jobba med mobilitetsprojekt.

Exempelsamlingen går att beställa från Nenet. Den går också att ladda ner som pdf,

Länk till exempelsamlingen.

Frågor? Kontakta:
Ulrika Lundberg, ulrika@nenet.se.

Anmäl dig till Jokkmokk Winter Conference 30 januari - 2 februari 2012!
Transition: from Knowing to Implementing. How to cope with (climate) change?
Jokkmokk Winter Conference är ett årligt forum där unga yrkesverksamma, forskare, beslutsfattare och företagare kan inhämta nya kunskaper och erfarenheter om, samt få möjlighet att etablera relationer med ledande experter inom, hållbar utveckling.
Den globala uppvärmningen fortsätter, trots två kalla vintrar i rad i norra Europa. Året 2010 var rekordvarmt globalt sett och avsmältningen av Arktis havsis sker nu snabbare än vad som framkommit i bedömningar gjorda så sent som år 2007. Det pågår redan nu en kapplöpning om olja och gas i Arktis som följd av att istäcket krymper. Samtidigt växer den nationella och internationella marknaden för förnybar energi och annan miljöteknik kraftigt och erbjuder många nya jobbtillfällen.
Vad betyder allt detta för samhällen i norra Europa? Hur hanterar vi förändringarna? Och hur kan vi överföra forskning till praktik på regional nivå?

Svar på dessa frågor får du under Jokkmokk Winter Conference 2012!

Frågor? Kontakta:
Wolfgang Mehl, wolfgang@nenet.se eller
Silva Herrmann, silva@nenet.se

Fotavtryck som lämnar globala spår
Vi människor utnyttjar jordens begränsade resurser och belastar miljön. Nu går det faktiskt att mäta hur stora våra ekologiska fotavtryck är.

- Det är ett första steg för att kunna skapa ett mer hållbart samhälle, säger Sophie Forsberg som har mätt de ekologiska fotavtrycken för länets kommuner.

Läs artikel skriven av NSD

Frågor? Kontakta:
Sophie Forsberg, sophie@nenet.se.
 

God Jul & Gott Nytt År!

 

 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss, klicka här