Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

2011-10-13

Vill du, din fastighet, ditt företag bli Testpilot?

  • Ekologiska fotavtryck
  • Kompetensutveckling/workshop september 2011
  • Seminariet Hållbara företag är nu genomfört!
  • Anmäl dig till Jokkmokk Winter Conference 2012!

Vill du, din fastighet, ditt företag bli Testpilot?
I projektet - Testpiloter i praktisk energieffektivisering - har vi möjligheten att erbjuda experthjälp för olika typer av energieffektiviseringsåtgärder i företag och fastigheter.

Fastighetsansvariga – ägare/förvaltare, företag eller andra verksamhetsutövare i Norrbotten och Västerbotten kan med projektets hjälp genomföra praktiska energieffektiviseringar inom främst stödprocesser, det vill säga funktioner som krävs för att en verksamhet ska kunna bedrivas i en lokal men som inte är verksamhetsbundna. Dit räknas till exempel belysning, ventilation, värme och i vissa fall klimatskal. Men även brukande, det vill säga mjuka åtgärder som beteenden i alla former som exempelvis datoranvändning.

Syftet med projektet är att uppnå en med tanke på miljö och ekonomi effektiv energianvändning i lokaler i Norrbotten och Västerbotten. Projektet ska bidra till ökad kunskap och goda exempel i praktisk energieffektivisering.

VILL DU VARA MED, eller veta mer?

Kontakta maria@nenet.se, 090-16 37 14, eller info@nenet.se.

Ekologiska fotavtryck
Under sommaren har de ekologiska fotavtrycken för Skellefteå kommun och Haparanda stad räknats ut med hjälp av dataverktyget REAP som tagits fram av SEI (Stockholm Environmental Institute). Det har varit en del av NVEko-projektet och det processtöd som erbjuds till kommuner.

Syftet med att undersöka kommunernas ekologiska fotavtryck är att stödja kommunerna i deras pågående arbete med kommunala klimat- och energistrategier. Anledningen till att Skellefteå kommun och Haparanda stad valts ut som ”testkommuner” är att de bland annat har efterfrågat verktyg och metoder för att kunna beräkna och illustrera sin klimatpåverkan.

Ekologiska fotavtryck skiljer sig från det traditionella sättet att beräkna vår klimatpåverkan på genom att ta hänsyn till hela produktionskedjan för de varor och tjänster vi köper. Det innebär att de innefattar global hänsyn, istället för bara lokal och kommunal hänsyn.

Mottagandet har varit mycket positivt. De ovan nämnda kommunerna har tyckt att ekologiska fotavtryck gett dem ett nytt sätt att se på miljöpåverkan och ett bra verktyg i deras fortsatta arbete.

Planen för hösten är att beräkna det ekologiska fotavtrycket för fler kommuner i regionen samt att beräkna Västerbottens och Norrbottens ekologiska fotavtryck, så att vi även får ett länsperspektiv som stöd för det fortsatta regionala klimat- och energiarbetet.

För mer information kontakta
sophie@nenet.se eller info@nenet.se

Kompetensutveckling/workshop september 2011
På Scandic Plaza i Umeå samlades 16 stycken deltagare från olika branscher och kommuner för att ta del av en intressant dag. Theresa Palo på Nenet inledde och gick igenom energikartläggningsmetoden, en metod utvecklad av Nenet tillsammans med erfarna konsulter. Praktiska erfarenheter från företagsbesök vävdes in tillsammans med teori.

Per Sommarin från Swerea pratade om olika nyckeltal och poängterade att det är många faktorer som påverkar och spelar roll. Därför är det viktigt att man använder nyckeltal som är specifika för den aktuella branschen.

Eftermiddagen ägnades åt hållbar kommunikation tillsammans med Jessica Cederberg Wodmar som talade om att vi möts av 3 500 budskap per dag och att vi bara kommer ihåg 7 procent av dem! Hon lyfte fram att det är viktigt hur vi kommunicerar vårt budskap.

Seminariet Hållbara företag är nu genomfört!
Tack alla ni som närvarade vid seminariet Hållbara företag den 28 september. Det var en väldigt lyckad dag! För er som är intresserande att se ett nyhetsklipp från TV4 från seminariet eller titta på någon av alla presentationerna, följ länken nedan.

Till sidan Hållbara företag

Anmäl dig till Jokkmokk Winter Conference 2012!
Transition: from Knowing to Implementing. How to cope with (climate) change?
30 januari - 2 februari 2012

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan via mejl till jwc@jokkmokk.se.
Mer information: www.winterconference.se
 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss, klicka här